• Ελληνικά
  • English

Εκπαίδευση προσωπικού

Η PTL επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της. Πρόσφατα, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, η Διοίκηση και οι οδηγοί της εταιρείας παρακολούθησαν εξειδικευμένο σεμινάριο για την ασφαλή φόρτωση, την ασφάλιση φορτίου και τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας μέχρι το τέλος του 2017 περιλαμβάνει, επιπλέον εκπαιδεύσεις αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών.