• Ελληνικά
  • English

Ποιότητα

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUN NORD) απένειμε τον Μάιο του 2017 στη μεταφορική εταιρεία PTL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διαπιστευμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της.

H απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού τεκμηριώνει την ποιοτική λειτουργία της εταιρείας και την προσήλωση του ανθρώπινου δυναμικού της, περιλαμβανομένων των οδηγών φορτηγών, για την καθημερινή τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.