• Ελληνικά
  • English

Τεχνολογία

Λειτουργώντας με βάση τα διεθνή πρότυπα εμπορευματικών μεταφορών, η PTL αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Έτσι, η εταιρεία έχει εξοπλίσει τα οχήματά της με σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης και καταγραφικά θερμοκρασίας της BK Telematics.

Παράλληλα, προωθώντας στην πράξη την περιβαλλοντική της πολιτική, η επιχείρηση έχει ξεκινήσει την εισαγωγή χρήσης φυσικού αερίου, με τα πρώτα δύο φορτηγά να έχουν υποστεί τις αντίστοιχες μετατροπές.

Η PTL έχει ξεκινήσει επιπλέον πρόγραμμα μέτρησης του αποτυπώματος του άνθρακα σε συνεργασία με την εταιρεία Optilog, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, ευθυγραμμισμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις των πολυεθνικών και μεγάλων ελληνικών πελατών της.