• Ελληνικά
  • English

Κέντρο Διανομής

Η PTL ολοκληρώνει εντός του 2017 επένδυση που αφορά σε Κέντρο Διανομής στεγασμένης επιφάνειας 400 τ.μ. στην Άρτα, το οποίο θα λειτουργεί κυρίως ως σημείο cross docking για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της, για τους οποίους έχει αναλάβει τη μεταφορά από και προς τη Δυτική Ελλάδα.

Το Κέντρο Διανομής Άρτας αξιοποιείται παράλληλα ως εφαλτήριο για την πραγματοποίηση μικροδιανομών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και μέχρι στιγμής, αφορά στη διαχείριση ξηρού φορτίου.

Η επιχείρηση προγραμματίζει αντίστοιχη επένδυση και για τη διαχείριση ψυχρού φορτίου.

Επιπλέον ανοίξαμε 300m2 στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα