• Ελληνικά
  • English

Υπηρεσίες με Ιδιόκτητο Στόλο

Συγκριτικό πλεονέκτημα της PTL αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτει κατά κύριο λόγο ιδιόκτητο στόλο φορτηγών οχημάτων, που λειτουργούν βάσει υψηλών προδιαγραφών που θέτει η ίδια η εταιρεία βάσει της διεθνούς πιστοποίησης οδικής ασφάλειας ISO 39001 και είναι εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση διαθέτει 16 ιδιόκτητα φορτηγά – «κουρτίνες», 11 φορτηγά - ψυγεία και 34 συνεργαζόμενα φορτηγά οχήματα. Οι κινητήρες όλων των οχημάτων είναι τεχνολογίας Euro 5, ενώ η επιχείρηση σύντομα πρόκειται σύντομα να παραλάβει φορτηγό – ψυγείο τεχνολογίας Euro 6. Τα οχήματα λειτουργούν με σύστημα τηλεματικής και καταγραφικά θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της ψυκτικής αλυσίδας, ενώ πρόσφατα η επιχείρηση ξεκίνησε πρόγραμμα μέτρησης του αποτυπώματος του άνθρακα, ώστε να είναι συμβατή με τις προδιαγραφές των πολυεθνικών και μεγάλων ελληνικών εταιρειών – πελατών της.

Στο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης του στόλου της, η επιχείρηση αποφάσισε πρόσφατα την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και για το λόγο αυτό, προέβη στη σχετική μετατροπή 2 οχημάτων, καταγράφοντας ήδη μείωση κόστους στην κατανάλωση καυσίμου και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

28 ιδιόκτητα φορτηγά και αρκετά συνεργαζόμενα με επενδύσεις σε φορτηγά EURO 6 και σε εναλλακτικά καύσιμα CNG