• Ελληνικά
  • English

Αποθηκεύσεις

Η PTL επενδύει συνεχώς στις υποδομές Logistics προκειμένου να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά στην εξυπηρέτηση των πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιχείρηση ολοκλήρωσε πρόσφατα την επένδυση κατασκευής κέντρου διανομής στην Άρτα, στεγασμένης επιφάνειας 400 τ.μ., το οποίο προβλέπεται να λειτουργεί κυρίως ως cross docking για τους πελάτες της επιχείρησης.

Το κέντρο διανομής προορίζεται σε πρώτη φάση για την αποθήκευση παλετοποιημένου ξηρού φορτίου, ενώ το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης περιλαμβάνει την κατασκευή αντίστοιχων υποδομών για την εξυπηρέτηση ψυχρού φορτίου.