• Ελληνικά
  • English

Groupage

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονου εμπορίου που υπαγορεύει σε αρκετές περιπτώσεις μικρές και συχνές παραδόσεις λόγω των αυξομειώσεων της ζήτησης, η PTL έχει δομήσει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα Groupage φορτώσεων.

Χάρη στο ευρύ πελατολόγιό της, η εταιρεία είναι σε θέση να εξυπηρετεί με γρήγορες ταχύτητες και σε πολύ προσιτές τιμές, τις ανάγκες των επιχειρήσεων για Less Than Pallet φορτία (LTL), έχοντας αναπτύξει ένα σύστημα σταθερών δρομολογίων σε εβδομαδιαία βάση από και προς τη Δυτική Ελλάδα.

Πλεονέκτημα της εταιρείας στην εξυπηρέτηση των groupage φορτίων αποτελεί, επίσης, το κέντρο διανομής στεγασμένης επιφάνειας 400 τ.μ. που λειτουργεί εντός του 2017 στην Άρτα και εξυπηρετεί τις ανάγκες προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων που προορίζονται για εθνική μεταφορά και μικροδιανομή.