• Ελληνικά
  • English

Ξηρό φορτίο

H PTL διαθέτει μακρά εμπειρία στη διαχείριση ξηρού φορτίου όπως και έναν ανεπτυγμένο ιδιόκτητο και συνεργαζόμενο στόλο από φορτηγά – «κουρτίνες» και άλλα κατάλληλου τύπου οχήματα. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτει τις ανάγκες μεγάλων εταιρειών στις μεταφορές προϊόντων ξηρού φορτίου όπως, ενδεικτικά, ειδών σούπερ μάρκετ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (IKEA), ιχθυοτροφών (Νηρεύς), μεταλλικού νερού (ΒΙΚΟΣ, Rainbow Waters), συσκευασιών (Πολυφόρμα) κ.ά.

Η PTL έχει εξοπλιστεί όλα τα οχήματά της με τεχνολογία track & trace από την BK Telematics και με δυνατότητα POD (Proof of Delivery), γεγονός που επιτρέπει την απόδειξη συνέχειας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ακολουθώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, η PTL ολοκληρώνει εντός του 2017 την κατασκευή ιδιόκτητου κέντρου διανομής στην Άρτα, στεγασμένης επιφάνειας 400 τ.μ., το οποίο θα έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης (cross – docking) ξηρού φορτίου, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά το έργο μεταφοράς και διανομής αρκετών επιχειρήσεων – πελατών της.