• Ελληνικά
  • English

Κύκλος εργασιών

Η επιχείρηση ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, με τον κύκλο εργασιών να έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Σήμερα, ο τζίρος της PTL αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ με πρόβλεψη περαιτέρω αύξησης για το 2017.