• Ελληνικά
  • English

Κύκλος εργασιών

Η επιχείρηση ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, με τον κύκλο εργασιών να έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Το 2018 - 2021 ο τζίρος ήταν 3.000.000, ενώ το 2022 άγγιξε τα 4.000.000